Joe McPhee & Graham Lambkin – Chance Meeting CDR

£15.00

12295341_10208141577841289_1181209153048573399_n


L̶i̶m̶i̶t̶e̶d̶ ̶t̶o̶ ̶5̶0̶ ̶c̶o̶p̶i̶e̶s̶ no idea how many copies made for the gig at Quinn’s Restaurant & Bar, Beacon, NY Dec 8th 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12347624_10208141599001818_4612078887048758125_n

Out of stock

SKU: KYECDR1 Categories: , , Tags: , , , ,